Công ty TNHH Tư Vấn & XDTH Thịnh Việt

Địa chỉ : Xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại : 0936 177 119 - 0966 977 119

Chuyên thi công màng chống thấm HDPE, hệ thống xữ lý nước thải, cấp thoát nước